Tölulegt yfirlit 2013-2017

Rekstrartekjur

EBITDA

Hagnaður fyrir tekjuskatt

Hagnaður ársins

Veltufé frá rekstri

Eigið fé