Samfélags­ábyrgð

Samfélagsskýrsla

HB Grandi hf. gefur nú út sína fyrstu ársskýrslu um ófjárhagslega þætti starfseminnar í samræmi við Global Reporting Initiative-viðmið (GRI). Meðal umfjöllunarefna eru hagræðing í rekstri, umhverfisverkefni, stafrænar lausnir, mannauðsmál, öryggismál og ýmis samfélagsverkefni.

Samfélagsskýrsla HB Granda hf. er nú aðgengileg á rafrænu formi með því að smella á hnappinn hér fyrir ofan.


Samfélagsábyrgð

Unnið var að stefnumótun félagsins á árinu 2017. Þar var tekið tillit til efnahagslegra, umhverfislegra og samfélagslegra áhrifa félagsins. Framtíðarsýn HB Granda hf. er „mótum framtíð sjálfbærs sjávarútvegs“. Þannig er stefnt að því að í allri starfsemi félagsins sjáist að félagið er meðvitað um þá miklu ábyrgð sem það ber gagnvart auðlindum til sjós og lands og samfélaginu sem heild.

Virðing fyrir umhverfinu og lífríki sjávar er grundvallargildi í allri starfsemi HB Granda hf. Lögð er áhersla á að nýta auðlindir hafsins ævinlega af virðingu og ábyrgð og fullnýta þann afla sem skip félagsins færa að landi. Þetta er gert svo að komandi kynslóðir megi áfram njóta og nýta þá miklu auðlind sem er ríki hafsins.

Bætt umgengni við umhverfið er eitt af stóru málunum innan sjávarútvegsins. Mikið hefur verið gert í þeim tilgangi að minnka kolefnisfótspor félagsins og öðlast heildræna yfirsýn um umhverfisáhrif þess á stafrænan hátt. Sú vegferð hefur skilað sér í árlegum samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda.

  • Losun gróðurhúsalofttegunda í starfsemi HB Granda hf. dróst saman um 9,8% frá fyrra ári.
  • Mikill árangur hefur náðst í sorpflokkun síðustu ár og er hlutfall flokkaðs sorps komið upp í 78,1%.
  • Ákvörðun var tekin um mitt ár að hætta alfarið notkun svartolíu.
  • Fyrsti snjallgámurinn var settur upp á Akranesi í ágúst 2017.

Starfsfólkið er kjölfestan í allri starfsemi HB Granda hf. og jafnframt meginauðlind þess. Félagið er stolt af framlagi sínu til samfélagsins og þeirri félagslegu uppbyggingu sem þar á sér stað.

  • Skattspor HB Granda hf. felur í sér allar greiðslur sem félagið greiðir til ríkis, sveitarfélaga og lífeyrissjóða, auk skatta sem innheimtir eru fyrir hönd yfirvalda og skilað til þeirra. Skattspor félagsins nam samtals 5.495 milljónum króna á árinu 2017.
  • Rafrænt slysaskráningarkerfi var kynnt á árinu 2017.
  • HB Grandi hf. hefur unnið að því, í samstarfi við Radíómiðun ehf., Símann hf. og Sjúkrahúsið á Akureyri, að koma á fjarlækningabúnaði í skipum félagsins. Slíkt kerfi er nú komið um borð í Víking AK og er að fara í fleiri skip félagsins.
  • Félagið hefur unnið samkvæmt aðgerðaráætlun í jafnréttismálum.
Áhugavert að vita!
HB Grandi hf. hefur verið brautryðjandi í innleiðingu á sjálfvirkri, snjallri umhverfisstjórnun, sem felst m.a. í því að safna gögnum sjálfvirkt um umhverfisþætti félagsins og miðla upplýsingum til hagaðila.